Home » Blog » Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe

Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi con người, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.Việc tăng cường kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ giúp người dân tiếp cận được với các thông tin về y tế thông qua các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp nhằm nâng cao nhận thức, giúp mọi người từ bỏ các hành vi có hại, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Mục tiêu cơ bản của kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe là giúp cho mọi người 

+ Xác định được những vấn đề và nhu cầu sức khỏe của họ.

+ Hiểu rõ những điều họ có thể làm được và không làm được. Để tìm ra phương pháp giải quyết những vấn đề đó bằng những khả năng của chính mình cũng như sự giúp đỡ từ bên ngoài.

+ Quyết định những hành động thích hợp nhất để tăng cường cuộc sống khỏe mạnh.

Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe

Các phương tiện truyền thông mà chúng ta có thể sử dụng 

Thứ nhất truyền hình: Đây là phương tiện truyền đạt tin tức rất hữu hiệu tới cho mọi người. Ưu điểm của phương tiện này là gửi đi cả lời nói lẫn hình ảnh, khiến cho người xem tiếp thu một cách dễ dàng và sẽ nhớ mãi.

Thứ hai là Radio: Được nhiều thính giả biết tới với đầy đủ chi tiết dễ nghe, dễ sử dụng, linh hoạt có thể nghe ở mọi lúc, mọi nơi.

Thứ ba internet và các trang web: Ở phương tiện này người dùng có thể sử dụng để thu nhận và truyền đạt tin tức một cách nhanh nhất. Người sử dụng có thể dùng bất cứ lúc nào, gửi đi bất cứ tin tức gì. Tuy nhiên, các tin tức nhiều khi không được kiểm chứng tính xác thực, gây hoang mang làm phiền lòng người nhận.

Các phương tiện truyền thông mà chúng ta có thể sử dụng 

Lợi ích của phương tiện truyền thông

Truyền thông dễ dàng lôi cuốn sự chú ý của quần chúng đối với các vấn đề sức khỏe một cách nhanh chóng. Nâng cao nhận thức, thực hành của người dân trong việc phòng chống bệnh và chữa bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Truyền thông có thể kích thích quần chúng, tạo ra những đáp ứng tình cảm để người nghe, người xem thay đổi lối sống để có một sức khỏe tốt.

Truyền thông có thể tác động lên dư luận, tạo ra các cơ hội để tranh luận cách thức duy trì sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật qua phượng tiện liên lạc.

Lợi ích của phương tiện truyền thông

Giúp cải thiện sự gắn bó giữ các quan hệ cộng đồng, giúp các tổ chức liên quan tới bảo vệ sức khỏe cùng sát cánh làm việc.

Góp phần đấu tranh, cổ vũ, kết nối với các nhà lãnh đạo đưa ra các chính sách y tế, dung hòa các tranh luận và tìm ra các hỗ trợ ý kiến có tính cách quyết định đặc biệt.

Các kế hoạch thực hiên truyền thông giáo dục sức khỏe cho mọi người

Tổ chức các buổi gặp gỡ giữa các nhà chuyên môn với mọi người để trao đổi kiến thức bảo vệ sức khỏe.

Tăng cường đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và toàn thể mọi người.

Tăng cường kiểm tra giám sát về tổ chức, hoạt động của các trạm y tế của các tỉnh, các xã.

Triển khai thực hiện tuyên truyền các chủ đề về sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng.